Privacy Policy Simtech Consulting B.V.

Op 25 mei 2018 is de Algemene gegevensverordening (AVG) in werking getreden. De AVG is ingevoerd om ervoor te zorgen dat wij goed en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt, hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden, hoe u inzicht kunt krijgen en bezwaar kunt maken. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (https://www.simtech.nl), bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Wanneer verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invoert of achterlaat op onze website of een overeenkomst met ons afsluit.

Welke persoonlijke informatie verzamelen en verwerken wij van u?

We verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor onze service, zoals NAW gegevens, bedrijfsgegevens en andere identificerende informatie die van u is. Een deel van deze informatie is vereist om van onze diensten gebruik te kunnen maken. Aanvullende informatie kan wenselijk zijn om de service beter af te stemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen van klanten.

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaat Simtech: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen en voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen - als u daar toestemming voor gegeven heeft - en voor algemene of gerichte aanbiedingen.

Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Uiteraard worden uw gegevens door ons nooit aan derden verkocht.

Met partners die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij zogenaamde verwerkersovereenkomsten af. In die overeenkomsten staat precies wat onze partners (mogen) doen met uw gegevens.

Met wie kunnen we uw persoonlijke gegevens delen?

Simtech kan persoonlijke gegevens doorgeven aan andere Simtech-entiteiten, haar klanten, partners die voor Simtech diensten verlenen, leveranciers en overheidsinstanties. Wij werken ook met internationale partners en kunnen daarom ook uw gegevens buiten Nederland delen. Simtech heeft de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verzonden persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Hoe lang bewaren we gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Hoe beveiligen we gegevens?

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaring te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we (online) verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding,
back-ups en encryptie.

Welke rechten heeft u?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met het verzoek tot inzage in uw gegevens.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken (Artikel 21 AVG), uw gegevens te laten aanpassen (Artikel 16 AVG) en het recht om uw gegevens te laten wissen (Artikel 17 AVG). U kunt contact opnemen via de onderstaande gegevens:

Simtech Consulting B.V.
Arubastraat 2
1058 VE Amsterdam
Telefoon: + 31 20 260 0913
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Wijzigingen

Simtech behoudt zich het recht voor om delen van deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Controleer deze verklaring van tijd tot tijd op eventuele wijzigingen.